The ICTQT activity is focused on the scientific research in the area of quantum foundations, quantum communication, quantum information, as well as on a development of quantum technologies with an emphasis on quantum communication and new computing techniques.
 • Multiphoton Quantum Optics for Quantum Information Group

  leader Marek Żukowski

  More...
 • Foundational Underpinnings of Quantum Technologies Group

  leader Ana Belen Sainz

  More...
 • New Quantum Resources Group

  leader Paweł Horodecki

  More...
 • New Quantum Resources and Thermodynamics Group

  leader Michał Horodecki

  More...
 • Quantum Cybersecurity and Communication Group

  leader Marcin Pawłowski

  More...
 • Quantum Open Systems in Relation to Quantum Optics Group

  leader Łukasz Rudnicki

  More...

Projects

 • Project title: The International Centre for Theory of Quantum Technologies / Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych
 • Acronym: ICTQT
 • Program: 2014 – 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)
 • Granting institution: FNP
 • Project leader:  Marek Żukowski
 • Funding period: 01.09.2018 – 31.08.2023
 • Agreement number:  MAB/2018/5
 • Funding amount: 34 996 130,00 PLN
 • Project title: Towards easier tests of quantum phenomena / Ku prostszym testom kwantowości
 • Acronym: TETOQuaPh
 • Program: SHENG
 • Granting institution: NCN
 • Project leader: Marcin Pawłowski
 • Funding period: 01.10.2019 – 30.09.2022
 • Agreement number:  UMO-2018/30/Q/ST2/00625
 • Funding amount: 1 418 380,00 PLN
 • Project title: Kwantowa super-rozdzielczość w pomiarach przestrzennych i częstotliwościowych/ Application-ready superresolution in space and frequency
 • Acronym: ApresSF
 • Program: QuantERA ERA-NET Cofund (NCN)
 • Granting institution: NCN
 • Project leader: Łukasz Rudnicki
 • Funding period: 03.03.2020 – 02.03.2023
 • Agreement number: UMO-2019/32/Z/ST2/00017
 • Funding amount: 656 200,00 PLN
 • Project title: Kryptografia niezależna od urządzeń zorientowana na eksperymenty / Implementation-oriented Device Independent CrypTography
 • Acronym: eDICT
 • Program: 2014 – 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)
 • Granting institution: FNP
 • Project leader: Marcin Pawłowski
 • Funding period: 30.09.2016 – 31.01.2020
 • Agreement number:
 • Funding amount: 1 425 471,00 PLN
 • Project title: Kryptografia z samotestującymi urządzeniami kwantowymi / Cryptography with self-testing quantum devices
 • Acronym:
 • Program: 2014 – 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)
 • Granting institution: FNP
 • Project leader: Marcin Pawłowski
 • Funding period: 30.09.2016 –  31.01.2020
 • Agreement number:
 • Funding amount: 1 425 471,00 PLN
 • Project title: The Emergence of Agents from Causal Order
 • Acronym: 
 • Program: An international request for proposals for research and outreach projects of the Foundational Questions Institute (FQXi)
 • Granting institution: Sillicon Valley Community Foundation
 • Project leader: Ana Belen Sainz
 • Funding period: 01.10.2018 – 31.01.2022
 • Agreement number:
 • Funding amount: 38  250,00 USD
 • Project title: Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych – wniosek o dofinansowanie aparatury / International Centre for Theory of Quantum Technologies – application for funding the specialist equipment
 • Acronym: ICTQT-MAB
 • Program: 2014 – 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)
 • Granting institution: FNP
 • Project leader: Marek Żukowski
 • Funding period: 01.03.2021 – 30.09.2021
 • Agreement number:
 • Funding amount: 1 200 000,00 PLN
 • Project title: Q-Turn 2020 Workshop: Changes Paradigms in Quantum Science
 • Acronym: Q-Turn
 • Program: FQXi Mini-Grants on Agency in the Physical World
 • Granting institution: The Foundational Questions Institute (FQXi)
 • Project leader: Ana Belen Sainz
 • Funding period: 15.11.2020 – 31.12.2020
 • Agreement number: FQXi FFF Grant number FQXi-MGA-2005
 • Funding amount: 28.238,70 PLN
 • Project title: Częstotliwościowo-czasowa metrologia przy użyciu optymalnych pomiarów kwantowych / Spectral-Temporal Metrology with Tailored Quantum Measurements
 • Acronym: STORMYTUNE
 • Program: Horyzont 2020
 • Granting institution: Komisja Europejska (KE)
 • Project leader: Łukasz Rudnicki
 • Funding period: 01.10.2020 – 30.09.2023
 • Agreement number: 899587 – STORMYTUNE
 • Funding amount: 50 000,00 EUR
 • Project title: Premia na Horyzoncie do: Częstotliwościowo-czasowa metrologia przy użyciu optymalnych pomiarów kwantowych / Spectral-Temporal Metrology with Tailored Quantum Measurements
 • Acronym: Premia na Horyzoncie do STORMYTUNE
 • Program: Premia na Horyzoncie 2
 • Granting institution: MNiSW
 • Project leader: Łukasz Rudnicki
 • Funding period: 01.10.2020 – 30.09.2023
 • Agreement number: 487511/PnH2/2020
 • Funding amount: 44 827,00 PLN
 • Project title: Nanomagnesy molekularne do zastosowań w technologiach kwantowych / Molecular Nanomagnets for quantum technologies applications
 • Acronym: 
 • Program: MINIATURA 4
 • Granting institution: NCN
 • Project leader: Antonio Mandarino
 • Funding period: 11.12.2020 – 10.12.2021
 • Agreement number: 2020/04/X/ST2/01794
 • Funding amount: 49 500,00 PLN
 • Project title: Wyrażalność nieklasyczności / Expressibility of non-classicality
 • Acronym:
 • Program: MINIATURA 4
 • Granting institution: NCN
 • Project leader: Ana Belen Sainz
 • Funding period: 11.12.2020 – 30.11.2022
 • Agreement number: 2020/04/X/ST2/01780
 • Funding amount: 23 870,00 PLN
 • Project title: Kategoryjne podstawy teorii przyczynowo-inferencyjnych / Categorical foundations of causal-inferential theories
 • Acronym:
 • Program: MINIATURA 4
 • Granting institution: NCN
 • Project leader: John Harry Selby
 • Funding period: 11.12.2020 – 30.11.2022
 • Agreement number: 2020/04/X/ST2/01779
 • Funding amount: 22 825,00 PLN
 • Project title: Self-testing from a non-classical perspective
 • Acronym:
 • Program: PRELUDIUM 20
 • Granting institution: NCN
 • Project leader: Beata Zjawin
 • Funding period: 02.02.2022 – 01.02.2025
 • Agreement number: 2021/41/N/ST2/02242
 • Funding amount: 134 920,00 PLN
 • Project title: Zasoby i nieklasyczność w teoriach procesów wyższego rzędu / Resources and nonclassicality in higher-order process theories
 • Acronym:
 • Program: JunG
 • Granting institution: University of Gdańsk
 • Project leader: John Harry Selby
 • Funding period: 23.02.2022 – 31.12.2023
 • Agreement number: Decision of the Rector of University of Gdansk dated 23.02.2022
 • Funding amount: 200 000,00 PLN
 • Project title: Kategoryczne podstawy nieklasyczności natury / Categorical foundations of the non-classicality of nature
 • Acronym:
 • Program: OPUS 21
 • Granting institution: NCN
 • Project leader: John Harry Selby
 • Funding period: 01.03.2022 – 28.02.2026
 • Agreement number: 2021/41/B/ST2/03149
 • Funding amount: 1 590 880,00 PLN
 • Project title: Podstawy kwantowej przewagi obliczeniowej / Foundations of quantum computational advantage
 • Acronym: FoQaCia
 • Program: Horizon Europe
 • Granting institution: European Commision
 • Project leader: Ana Belen Sainz
 • Funding period: 01.10.2022 – 30.09.2025
 • Agreement number: 101070558
 • Funding amount: share of the UG 229 910,00 EUR
 • Project title: Increase visibility of women researchers in quantum information science
 • Acronym: 
 • Program: FQXi Equity and Outreach Fund
 • Granting institution: Foundational Questions Institute
 • Project leader: Ana Belen Sainz
 • Funding period: 01.01.2021 – 31.01.2022
 • Agreement number: FQXi Grant 2020-OE-003
 • Funding amount: 7000 USD