Inquiry title
Zapytanie ofertowe na przygotowanie publikacji naukowej dotyczącej splątania i signallingu w nieliniowej mechanice kwantowej na podstawie wykonanych badań naukowych w projekcie Maestro UMO-2021/42/A/ST2/0035, pt. „Przyczynowość relatywistyczna a przetwarzanie informacji”
Contract award procedure

Zapytanie ofertowe na przygotowanie publikacji naukowej dotyczącej splątania i signallingu w nieliniowej mechanice kwantowej na podstawie wykonanych badań naukowych w projekcie Maestro UMO-2021/42/A/ST2/0035, pt. „Przyczynowość relatywistyczna a przetwarzanie informacji”.

Inquiry for the preparation of a scientific publication on entanglement and signalling in nonlinear quantum mechanics based on scientific research in the project Maestro UMO- 2021/42/A/ ST2/0035, "Relativistic causality and information processing".
Tryb udzielania zamówienia / Contract award procedure

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa zamówień publicznych.

The contract award procedure is conducted in the form of a request for quotation in accordance with Art. 2 clause 1 point 1 of the Public Procurement Law.

1.Rodzaj zamówienia: usługa.

2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Awarding Entity

Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, NIP: 584-020-32-39

Contact person: Marta Krzyżykowska +48 58 523 51 80, e-mail: marta.krzyzykowska@ug.edu.pl; ictqt@ug.edu.pl

Valid through
2023-10-31
Date posted
2023-10-18
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!