Inquiry title
Zapytanie ofertowe na przygotowanie unikatowego raportu naukowego dotyczącego modelowania kwantowych układów otwartych w oparciu o rozwinięcie kumulantów w projekcie pn. „International Centre for Theory of Quantum Technologies” (nr umowy MAB/2018/5)
Contract award procedure

Zapytanie ofertowe na przygotowanie unikatowego raportu naukowego dotyczącego modelowania kwantowych układów otwartych w oparciu o rozwinięcie kumulantów w projekcie pn. „International Centre for Theory of Quantum Technologies” (nr umowy MAB/2018/5)

Inquiry for the preparation of a unique scientific report on modelling open quantum systems based on cumulant expansion in the project entitled „International Centre for Theory of Quantum Technologies” (contract no. MAB/2018/5)

Tryb udzielania zamówienia / Contract award procedure

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa zamówień publicznych.

The contract award procedure is conducted in the form of a request for quotation in accordance with Art. 2 clause 1 point 1 of the Public Procurement Law.

 

1.Rodzaj zamówienia: usługa.

2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Awarding Entity

Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, NIP: 584-020-32-39

Contact person: Magdalena Heksel +48 58 523 51 80, e-mail: magdalena.heksel@ug.edu.pl; ictqt@ug.edu.pl

Valid through
2023-10-26
Date posted
2023-10-18
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!