Inquiry title
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi hotelowej w okresie 15-18 maja 2024 dla grupy naukowców do 40 osób współpracujących z Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego
Contract award procedure

1.Rodzaj zamówienia: usługa.

2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV 55100000-1 – Usługi hotelarskie
CPV 55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe

Awarding Entity

Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, NIP: 584-020-32-39

Contact person: Jolanta Rejniak +48 58 523 51 80, e-mail: jolanta.rejniak@ug.edu.pl

Detailed description of the subject of the contract

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelowej w okresie 15-18 maja 2024 (3 doby hotelowe) dla grupy naukowców do 40 osób współpracujących z Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT) Uniwersytetu Gdańskiego oraz biorących udział w cyklu spotkań naukowych organizowanych w dniach 16-18 maja 2024 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Szczegóły dotyczące świadczonej usługi:

1. Hotel co najmniej 3* wyposażony w bazę noclegową: pokoje z łazienką (pełny węzeł sanitarny) o powierzchni min. 15 m2, dostęp do internetu w pokoju i w całym hotelu, pokoje jednoosobowe (lub pokoje dwuosobowe do samodzielnego wykorzystania przez jedną osobę), codzienna obsługa pokoi, tj. ścielenie łóżek, sprzątanie.

2. Zakwaterowanie w pokoju 1-lub 2-osobowym (do wykorzystania przez jedną osobę) w dniach 15-18 maja br. dla grupy do 40 osób.

Ze względu na konieczność pozyskania od zaproszonych naukowców potwierdzenia wizyty, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany bądź rezygnacji z tej rezerwacji w całości do dnia 8 maja bez ponoszenia kosztów.
Po 8 maja zamawiający zastrzega sobie prawo do bez kosztowego zmniejszenia finalnej rezerwacji o kolejne 10 osób, pod warunkiem poinformowania hotelu minimum na 5 dni przed planowanym przyjazdem gości, jak również wydłużenia lub bez kosztowego skrócenia pobytu o 1-2 doby przez wszystkich uczestników pod warunkiem powiadomienia hotelu o zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości dób z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin.

3. Na terenie hotelu musi znajdować się restauracja zapewniająca śniadania
(szeroki wybór dań ciepłych i zimnych w formie bufetu szwedzkiego, w tym dań wegetariańskich);

4. Bezpłatny wi-fi na terenie hotelu.

5. Możliwość parkowania samochodów gości przy hotelu lub w promieniu 50m od hotelu.

6. Całodobowa recepcja.

7. Z uwagi na organizację wydarzenia naukowego w budynku Uniwersytetu Gdańskiego mieszczącego się w Sopocie (Wydział Ekonomiczny), do postępowania mogą przystąpić hotele, których siedziba znajduje się na terenie Sopotu w promieniu do 3 km od Wydziału Ekonomicznego UG (adres: ul. Armii Krajowej 119, Sopot).

Offer submission place, date and method

1. Przed przystąpieniem do postępowania należy zapoznać się z pełną treścią Zapytania ofertowego.

2. Oferta, na którą składa się Załącznik 1 i Załącznik 2 do niniejszego zapytania, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jolanta.rejniak@ug.edu.pl

3. Termin składania ofert upływa dnia: 05.03.2024 r. godz. 9:00 (CEST).

4. Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty na adres e-mail Zamawiającego.

5. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. W takim przypadku Zamawiający każdorazowo zamieści stosowną informację w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego.

Valid through
2024-03-05
Date posted
2024-02-21
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!