Public Procurement
Inquiry for the preparation and delivery of a lanyard with the logo / Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę smyczy (taśm do identyfikatorów) z ologowaniem.
Description

Inquiry for the preparation and delivery of a lanyard with the logo of the International Center for Theory of Quantum Technologies and the University of Gdańsk in connection with the organization of scientific events. / Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę smyczy (taśm do identyfikatorów) z ologowaniem Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych oraz Uniwersytetu Gdańskiego w związku z organizacją wydarzeń naukowych.

A detailed description of the subject of the contract can be found in the document below. /Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w treści dokumentu zamieszonego poniżej.

Inquiry / Zapytanie ofertowe

Appendix No. 1 – Offer form / Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Appendix No. 2 – Declaration of the Contractor / Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta

The deadline for submitting offers / Termin składania ofert upływa dnia: 22.11.2022 r. (CEST).

 

Date posted
2022-11-09
Deadline
2022-11-22
Submit the document to

ictqt[at]ug.edu.pl

Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!