Public procurement

 
Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej oraz zaprojektowanie logo dla Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT) Uniwersytetu Gdańskiego / Inquiry for website development and logo design for the International Center for Theory of Quantum Technologies (ICTQT) of the University of Gdańsk

Tytuł projektu / Project title: International Centre for Theory of Quantum Technologies
Projekt jest finansowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, IV oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego (Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze). / The project is financed by the Foundation for Polish Science (FNP) from the funds of the Smart Growth Operational Programme, axis IV: Increasing the research potential (Measure 4.3) under the International Research Agendas Programme.


Zapytanie_ofertowe_ICTQT_27_01_2021.pdf

Zał. nr 1 Formularz ofertowy.pdf

Zał. nr 2 Oświadczenie.pdf

Termin nadsyłania ofert / Deadline: 3 luty 2021 (CEST) / February 3, 2021 (CEST)
 
 
 
PUBLIC PROCUREMENT AWARDED
 
Inquiry for an on-line conference organization service for a group of participants of about 500 people, on 23-27 November 2020, ICTQT, UG
Zapytanie ofertowe na usługę organizacji konferencji w formie on-line dla grupy uczestników około 500 osób, w dniach 23-27 listopada 2020, ICTQT, UG

Project title: Q-turn 2020: Changes Paradigms in Quantum Sience
The project is implemented under the FQXi Mini-Grants on Agency in the Physical World Program from the funds of the Silicon Valley Foundation.
Zapytanie_ofertowe_Inquiry_07_10_2020
Appendix No. 1 – Offer form
Appendix No. 2 – Declaration of the Contractor
Appendix No. 3 – Declaration of no capital or personal links
Deadline: October 14, 2020 (CEST) October 19, 2020 (CEST)
 
Chosen contractor: LANIAKEA MANAGEMENT AND COMMUNICATION SL. Oscar Huertas Rosales
Address: C/ Las Dehesas nº19, 3ºB. CP 18008 Granada. CIF – B19621424
Price (gross): 38 525,45 PLN (thirty eight thousand five hundred and twenty five zlotys 45/100) /
The offer was received on 10/10/2020.
 
 
Inquiry for conducting scientific research and preparing the resulting report on numerical simulation of an entanglement source coupled to two optical fibres, ICTQT, UG
Project title: International Centre for Theory of Quantum Technologies
The project is financed by the Foundation for Polish Science (FNP) from the funds of the Smart Growth Operational Programme, axis IV: Increasing the research potential (Measure 4.3) under the International Research Agendas Programme.
Request for offer/a>
Appendix No. 1 – Offer form
Appendix No. 2 – Declaration of the Contractor
Appendix No. 3 – Declaration of no capital or personal links
Appendix No. 4 – List of persons
Appendix No. 5 – Declaration of the Dedicated Person
Deadline: August 26, 2020 (CEST)
 
Chosen contractor: Andrzej Gajewski
Address: data is protected
Price: 32 784,00 PLN (thirty two thousand seven hundred eighty four zlotys and 00/100)
The offer was received on 26/08/2020.
 
 
Inquiry for conducting scientific research and preparing the resulting report on information geometric structures induced by quantum and postquantum Bregman entropies in the context of nonlinear resource theories, ICTQT, UG
Project title: International Centre for Theory of Quantum Technologies
The project is financed by the Foundation for Polish Science (FNP) from the funds of the Smart Growth Operational Programme, axis IV: Increasing the research potential (Measure 4.3) under the International Research Agendas Programme.
Request for offer
Appendix No. 1 – Offer form
Appendix No. 2 – Declaration of the Contractor
Appendix No. 3 – Declaration of no capital or personal links
Appendix No. 4 – List of persons
Appendix No. 5 – Declaration of the Dedicated Person
Deadline: August 26, 2020 (CEST)
 
Chosen contractor: Ryszard Paweł Kostecki
Address: data is protected
Price: 35 000,00 PLN (thirty-five thousand zlotys and 00/100)
The offer was received on 19/08/2020.
 
 
Inquiry for conducting scientific research and preparing the resulting report on possibilities of randomness generation in prepare-and-measure scenarios with arbitrary Hilbert space dimension, ICTQT, UG
Project title: International Centre for Theory of Quantum Technologies
The project is financed by the Foundation for Polish Science (FNP) from the funds of the Smart Growth Operational Programme, axis IV: Increasing the research potential (Measure 4.3) under the International Research Agendas Programme.
Request for offer
Appendix No. 1 – Offer form
Appendix No. 2 – Declaration of the Contractor
Appendix No. 3 – Declaration of no capital or personal links
Appendix No. 4 – List of persons
Appendix No. 5 – Declaration of the Dedicated Person
Deadline: July 27, 2020 at 9 am (CEST)
 
Chosen contractor: Jakub Jan Borkała
Address: data is protected
Price: 9 840 PLN (nine thousand eight hundred and forty zlotys)
The offer was received on 21/07/2020.
 
 
Inquiry for conducting scientific research and preparing the resulting report on constraints on correlations enforced by existence of parity reading global observables in general probabilistic theories, ICTQT, UG
Project title: International Centre for Theory of Quantum Technologies
The project is financed by the Foundation for Polish Science (FNP) from the funds of the Smart Growth Operational Programme, axis IV: Increasing the research potential (Measure 4.3) under the International Research Agendas Programme.
Request for offer
Appendix No. 1 – Offer form
Appendix No. 2 – Declaration of the Contractor
Appendix No. 3 – Declaration of no capital or personal links
Appendix No. 4 – List of persons
Appendix No. 5 – Declaration of the Dedicated Person
Deadline: July 21, 2020 (CEST)
 
Chosen contractor: Łukasz Czekaj
Address: data is protected
Price: 8 000 PLN (eight thousand zlotys)
The offer was received on 17/07/2020.
 
 
Inquiry for conducting scientific research and preparing the resulting report on developing tighter bounds on multi-input quantum random access codes, ICTQT, UG
Project title: International Centre for Theory of Quantum Technologies
The project is financed by the Foundation for Polish Science (FNP) from the funds of the Smart Growth Operational Programme, axis IV: Increasing the research potential (Measure 4.3) under the International Research Agendas Programme.
Request for offer
Appendix No. 1 – Offer form
Appendix No. 2 – Declaration of the Contractor
Appendix No. 3 – Declaration of no capital or personal links
Appendix No. 4 – List of persons
Appendix No. 5 – Declaration of the Dedicated Person
Deadline: July 14, 2020 (CEST)
 
Chosen contractor: Máté Farkas
Address: data is protected
Price: 10 000 PLN (ten thousand zlotys)
The offer was received on 02/07/2020.
 
 
Inquiry for the logo design and preparing the Extended Book of the Sign of the International Center for Theory of Quantum Technologies (ICTQT) of the University of Gdańsk, which will strengthen the recognition of the ICTQT unit/ Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie logo oraz wykonanie Rozszerzonej Księgi Znaku Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies – ICTQT) Uniwersytetu Gdańskiego, które wzmocni rozpoznawalności ww. jednostki badawczej
Project title: International Centre for Theory of Quantum Technologies
The project is financed by the Foundation for Polish Science (FNP) from the funds of the Smart Growth Operational Programme, axis IV: Increasing the research potential (Measure 4.3) under the International Research Agendas Programme.
Request for offers/ Zapytanie ofertowe
Appendix No. 1 – Offer form/ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Appendix No. 2 – Declaration of the Contractor/ Załaczik nr 2 – Oświadczenie Oferenta
Deadline: Maj 18, 2020 at 10:00 (CEST)
 
Chosen contractor: OWOCNI.PL Mariusz Słowik
Address: 81-589 Gdynia, ul. Miętowa 66
Price: 3100 PLN (three thousand one hundred zlotys)
The offer was received on 18/05/2020.
 
 
Inquiry for conducting scientific research and preparing the resulting report in the field of open system dynamics, relevant for quantum to classical thermodynamic transitions for bosonic fields captured by the Wehrl entropy, ICTQT, UG
Project title: International Centre for Theory of Quantum Technologies
The project is financed by the Foundation for Polish Science (FNP) from the funds of the Smart Growth Operational Programme, axis IV: Increasing the research potential (Measure 4.3) under the International Research Agendas Programme.
Request for offers
Appendix No. 1 – Offer form
Appendix No. 2 – Declaration of the Contractor
Appendix No. 3 – Declaration of no capital or personal links
Appendix No. 4 – List of persons
Appendix No. 5 – Declaration of the Dedicated Person
Deadline: April 3, 2020 at 12:00 (GMT+1)
 
Chosen contractor: Stefano Cusumano
Address: data is protected
Price: 29 712.54 PLN (twenty nine thousand seven hundred twelve zlotys and 54/100)
The offer was received on 31/03/2020.
 
 
Inquiry for conducting scientific research and preparing the resulting report in the field of quantum physics related to the analysis of the dynamics of the interaction of a qubit with an electromagnetic pulse in a coherent state, ICTQT, UG
Project title: International Centre for Theory of Quantum Technologies
The project is financed by the Foundation for Polish Science (FNP) from the funds of the Smart Growth Operational Programme, axis IV: Increasing the research potential (Measure 4.3) under the International Research Agendas Programme.
Request for offers
Appendix No. 1 – Offer form
Appendix No. 2 – Declaration of the Contractor
Appendix No. 3 – Declaration of no capital or personal links
Appendix No. 4 – List of persons
Appendix No. 5 – Declaration of the Dedicated Person
Deadline: March 11, 2020 at 12:00 (GMT+1)
 
Chosen contractor: Borhan Ahmadi
Address: data is protected
Price: PLN 35,000 (thirty-five thousand zlotys and 00/100)
The offer was received on 05/03/2020.
 
 
Inquiry for conducting scientific research and preparing the resulting report in the field of quantum physics related to the analysis of generation and allocation of quantum resources, ICTQT, UG
Project title: International Centre for Theory of Quantum Technologies
The project is financed by the Foundation for Polish Science (FNP) from the funds of the Smart Growth Operational Programme, axis IV: Increasing the research potential (Measure 4.3) under the International Research Agendas Programme.
Request for offers
Appendix No. 1 – Offer form
Appendix No. 2 – Declaration of the Contractor
Appendix No. 3 – Declaration of no capital or personal links
Appendix No. 4 – List of persons
Appendix No. 5 – Declaration of the Dedicated Person
Deadline: March 18, 2020 at 12:00 (GMT+1)
 
Chosen contractor: Roberto Benjamin Salazar Vargas
Address: data is protected
Price: PLN 35,000 (thirty-five thousand zlotys and 00/100)
The offer was received on 17/03/2020.
 
 
Inquiry for preparing of the report containing an assessment of the current state of technology on the Polish, Chilean and EU markets in the field of self-testing quantum random number generators, ICTQT, UG
Project title: International Centre for Theory of Quantum Technologies
The project is financed by the Foundation for Polish Science (FNP) from the funds of the Smart Growth Operational Programme, axis IV: Increasing the research potential (Measure 4.3) under the International Research Agendas Programme.
Request for offers
Appendix No. 1 – Offer form
Appendix No. 2 – Declaration of the Contractor
Appendix No. 3 – Declaration of no capital or personal links
Appendix No. 4 – List of persons
Appendix No. 5 – Declaration of the Dedicated Person
Deadline: March 18, 2020 at 12:00 (GMT+1)
 
Chosen contractor: José Manuel Brito Rozas
Address: data is protected
Price: PLN 14,256.00 (fourteen thousand two hundred fifty six 00/100) / 3300.00 EUR (three thousand three hundred euros 00/100)
The offer was received on 10/03/2020.
 
 

 

panorma in mari via tua