Offers

JOB OFFERSPhD student position at ICTQT, UG – 3 positions

Project title: Application-ready superresolution in space and frequency
The project is granted by the National Science Centre (Poland) from the funds of the QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies programme supported by the European Union’s Future and Emerging Technologies programme (FET).
Job-offer_QuantERA_PhD_students
Deadline: March 10, 2021PhD student position at ICTQT, UG – 3 positions

Project title: International Centre for Theory of Quantum Technologies
The project is financed by the Foundation for Polish Science (FNP) from the funds of the Smart Growth Operational Programme, axis IV: Increasing the research potential (Measure 4.3) under the International Research Agendas Programme.
Job-offer_PhD_students
Deadline: March 12, 2021


Post-doctoral Researcher for Quantum Open Systems in Relation to Quantum Optics Group, ICTQT, UG – 1 position


Project title: Application-ready superresolution in space and frequency
The project is granted by the National Science Centre (Poland) from the funds of the QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies programme supported by the European Union’s Future and Emerging Technologies programme (FET).

Job-offer_QuantERA_QOS.pdf

Deadline: January 22, 2021


Post-doctoral Researcher for Foundational Underpinnings of Quantum Technologies Group, ICTQT, UG – 1 position

Project title: International Centre for Theory of Quantum Technologies
The project is financed by the Foundation for Polish Science (FNP) from the funds of the Smart Growth Operational Programme, axis IV: Increasing the research potential (Measure 4.3) under the International Research Agendas Programme.
Job-offer_FNP_FUQT
Application_form_FUQT
Deadline: December 29, 2020


PUBLIC PROCUREMENT

 
Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej oraz zaprojektowanie logo dla Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT) Uniwersytetu Gdańskiego / Inquiry for website development and logo design for the International Center for Theory of Quantum Technologies (ICTQT) of the University of Gdańsk

Tytuł projektu / Project title: International Centre for Theory of Quantum Technologies
Projekt jest finansowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, IV oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego (Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze). / The project is financed by the Foundation for Polish Science (FNP) from the funds of the Smart Growth Operational Programme, axis IV: Increasing the research potential (Measure 4.3) under the International Research Agendas Programme.


Zapytanie_ofertowe_ICTQT_27_01_2021.pdf

Zał. nr 1 Formularz ofertowy.pdf

Zał. nr 2 Oświadczenie.pdf

Termin nadsyłania ofert/ Deadline: 3 luty 2021 (CEST) / February 3, 2021 (CEST)
 
 
 

panorma in mari via tua